Skip to content

خوشنویسی لاتین

cursive5

کرسیو با خودکار

مناسب برای خط روزانه

کرسیو، یکی از معروفترین سبک‌های خوشنویسی به روش هندرایتینگ می باشد که در آن حروف به هم پیوسته و یا اصطلاحا به شکل زنجیره ای تحریر می شوند، کاربرد اصلی آن تندنویسی در حین رعایت قواعد خوشنویسی و زیبانویسی است.

bggoticpen

سبک گوتیک خودکار

با استفاده از خودکار

در این دوره من به آموزش سبک ساده خودکاری این هنر می پردازم، در دسترس بودن ابزار کار و سهولت کار از ویژگی های ممتاز تحریر باخودکار هست، فقط خودکار و زیردستی نرم برای شروع تمرین کافی ست، حتی بدون زیردستی نرم هم می توانید اصول آن را اجرا کنید.

bgCupperpen

کاپرپلیت با خودکار

خودکار و روان نویس

در این دوره من به آموزش سبک ساده خودکاری این هنر می پردازم، در دسترس بودن ابزار کار و سهولت کار از ویژگی های ممتاز تحریر باخودکار هست، فقط خودکار و زیردستی نرم برای شروع تمرین کافی ست، حتی بدون زیردستی نرم هم می توانید اصول آن را اجرا کنید.

bgcupperghalam

کاپرپلیت با قلم

با استفاده از قلم خوشنویسی

کاپر پلیت یکی از زیباترین شیوه های خوشنویسی لاتین می باشد، که چشم هر بیننده را مسحور می کند، در این روش حروف دارای ضخامت و نازکی هستند و همین موضوع باعث می شود سرعت تحریر آن آهسته تر از کرسیو باشد. در این روش هم، حروف بصورت پیوسته نوشته می شوند، به نمونه تصویر نگاه کنید.

bgitalicpen

ایتالیک ساده

با خودکار و روان نویس

این سبک مانند سبک کرسیو، مناسب برای نت برداری است و سرعت تحریر آن بالاست و برخلاف سبک کرسیو حروف جداگانه نوشته می شوند و حالت زنجیره ای ندارند.

ایتالیک خ۳

ایتالیک با خودکار

با خودکار و روان نویس

ایتالیک یکی از سبک های هنری خوشنویسی لاتین هست که با قلم مخصوص تحریر می شود، شیوه خودکاری این سبک از ابداع های من است که برای اولین بار در ایران و جهان اجرا شده است، در این دوره شما می توانید با خودکار به همان زیبایی اما با ظرافت بیشتر تحریر کنید.

bgitalicsimple

سبک ایتالیک قلم

با استفاده از قلم

کرسیو، یکی از معروفترین سبک‌های خوشنویسی به روش هندرایتینگ می باشد که در آن حروف به هم پیوسته و یا اصطلاحا به شکل زنجیره ای تحریر می شوند، کاربرد اصلی آن تندنویسی در حین رعایت قواعد خوشنویسی و زیبانویسی است.

bgcursiveghalam

کرسیو با قلم

با استفاده از قلم خوشنویسی

کرسیو، یکی از معروفترین سبک‌های خوشنویسی به روش هندرایتینگ می باشد که در آن حروف به هم پیوسته و یا اصطلاحا به شکل زنجیره ای تحریر می شوند، کاربرد اصلی آن تندنویسی در حین رعایت قواعد خوشنویسی و زیبانویسی است.

bgitalicpen

ایتالیک ساده

با خودکار و روان نویس

این سبک مانند سبک کرسیو، مناسب برای نت برداری است و سرعت تحریر آن بالاست و برخلاف سبک کرسیو حروف جداگانه نوشته می شوند و حالت زنجیره ای ندارند.

ایتالیک خ۳

ایتالیک با خودکار

با خودکار و روان نویس

ایتالیک یکی از سبک های هنری خوشنویسی لاتین هست که با قلم مخصوص تحریر می شود، شیوه خودکاری این سبک از ابداع های من است که برای اولین بار در ایران و جهان اجرا شده است، در این دوره شما می توانید با خودکار به همان زیبایی اما با ظرافت بیشتر تحریر کنید.

comingsoon

سبک گوتیک قلم

به زودی

توضیحات:

comingsoon

سبک بیزینس کرسیو

به زودی

توضیحات:

comingsoon

سبک فوندیشنال

به زودی

توضیحات: